+45 2484 0194 laura@karm.dk

KARM WORKSHOP & UNDERVISNING

Gennem de seneste 15 år har jeg undervist på en lang række workshops på skoler, uddannelsesinstitutioner, aftenskoler og kulturevents for børn, unge og voksne. 

 • UMMK – Unges møde med Kunsten: Optaget på kunstnerlisten som arkitekt. Fra 2018.
 • LandShape festivallerne: land-art med børn; Hvide verden, De små tings gud. 2015-16.
 • Ungdomsskolen på Mors: 2015-16. Tegneundervisning.
 • BMMK – Børns møde med kunsten: optaget på kunstnerlisten som arkitekt. Workshops med børn, især papirarbejder. Fra 2013.
 • Krydsfelt Skive – Museum Salling: undervisning på museumsskolen, især tegning. 2012-16.
 • Potentielt god ruin: udstilling på Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet i Holstebro med billedkunstnerne Camilla Nørgaard og Anne Riis Bovbjerg. 2015
 • Kulturmødet på Mors: workshop med Dansk Talentakademi Holstebro. 2015.
 • Nationalpark Thy: undervisningsmateriale mellem kunst og natur. 2015.
 • Land Art Rebild: lykken i farver – workshop med børn. 2015.
 • DANIA: workshop om nye rum i Friis & Molktes rådhus i Nykøbing. 2015.
 • Billedskolen på Mors: Byggehold for børn. 2012-14.

I overskrifter har projekterne handlet om landart, arkitektur og natur-kunst. Som oftest arbejder vi med emner som rum, struktur, konstruktion, opbygning, funktion, mønster, farver. Og da arkitektur har en vigtig menneskelig og kropslig dimension, beskæftiger vi os også med oplevelser, bevægelse og sansning, og med hvordan arkitektur er dialog mellem mennesker. Det sker også, at vi kommer omkring klima, naturbevarelse, bæredygtighed og forbrug kontra overforbrug.